Ryhmäpsykoterapiasta

Ryhmäpsykoterapian tehokkuus perustuu siihen, että hoitavana elementtinä on terapeutin lisäksi myös ryhmä. Ryhmä on luonteva hoitomuoto, koska ihminen kehittyy alun alkaen ja läpi elämänsä vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Ryhmäpsykoterapian soveltuvuus hoitomuodoksi on laaja ja se sopii samantyyppisten vaikeuksien ja elämänkriisien hoitoon kuin yksilöpsykoterapiakin, esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen, työuupumuksen, paniikkioireiden, pelkotilojen ja ihmissuhdevaikeuksien hoitoon.

Vaikeudet ja kriisit, joiden vuoksi terapiaan hakeudutaan, ovat yleensä tavalla tai toisella sidoksissa muihin ihmisiin ja ilmenevät tai koetaan ryhmätilanteissa. Sen vuoksi ryhmä saattaa olla yksilöhoitoa tehokkaampi ja varteenotettava hoitovaihtoehto, mikäli ei ole erityistä syytä hakeutua yksilöterapiaan.

Ryhmähoito toteutetaan joko pitkäkestoisena tai lyhytkestoisena. Pitkäkestoisena hoito kestää yleensä vähimmillään kolme vuotta ja lyhytkestoisena yleensä kolmesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Olen pitänyt myös terapeuttisia uniryhmiä (unianalyysiryhmiä), joissa on yhdistetty perinteisen ryhmäterapian ja ullmanilaisen uniryhmämenetelmän aineksia. Tämän lisäksi pidän ullmanilaisia uniryhmiä, jotka eivät ole psykoterapiaa, mutta saattavat silti vaikuttaa terapeuttisesti. Katso lisää: Uniryhmä-palsta sekä

 

Lisätietoja ryhmäpsykoterapiasta:

www.suomenryhmapsykoterapia.fi

 

 

 

Riitta Pöysä     040-5854500 riitta.poysa@kolumbus.fi

ryhmäpsykoanalyytikko, psykoterapeutti (Valvira, Kela), työnohjaaja, aikuiskouluttaja, www.psykoterapiaryhma.fi

 

Riitta Pöysä :: Psykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoanalyytikko (VET) :: 040-5854500
Web DesignPowered by Quick.Cart