Uniryhmä

Unikuvat ovat keskeinen ja tärkeä osa ihmismielen toimintaa. Unikuvien hyöty perustuu siihen, että ne sisältävät kokemusperäistä tietoa. Kokemusperäinen tieto on tunne-elämän perustaa, joka vaikuttaa ajatteluun sekä kaikkeen, mitä ihminen kokee ja tekee. Unikuvien tutkiminen auttaa jäsentämään omaa minää sekä suhteita muihin ihmisiin niin henkilökohtaisessa elämässä kuin ammatillisesti.Unikuvien sisältämä tieto jää usein piiloon eikä siihen välttämättä kiinnitetä huomiota.

Unikuvien sisältämä kokemuksellinen informaatio on kuulunut jo Sigmund Freudin ja C.G. Jungin ajoista kiinteänä osana psykoterapeuttiseen työhön. Nykyään tiedetään, että unilla on kiinteä yhteys paitsi muistin toimintaan myös kaikkeen luovaan toimintaan ja uuden oppimiseen.

Tiedostamaton muokkaa unen aikana erityisesti sellaisia kokemuksia, jotka ovat aiheuttaneet valveilla ristiriitaa. Unikuvat sisältävätkin unennäkijälle ajankohtaisesti merkittävää kokemuksellista tietoa, kunhan se vain ymmärretään ja saadaan käyttöön.

Unikuvien sisältämä tieto on usein hyvin lähellä tiedostamisen rajaa ja voidaan ottaa lähes valmiina käyttöön. Joskus unikuvat aukeavat työläämmin, etenkin kun kyse on isommista elämänmuutoksista tai kriisitilanteista. Hyvin usein ilmenee, että unet ennakoivat mahdollisuutta uudenlaisen, paremman suhteen luomista omaan elämään ja työhön. Uni ikäänkuin osoittaa näkijänsä mahdollisuuksia ja resursseja.

Unet samoin kuin ryhmäkin ovat kaikille ihmisille tuttu ja luonnollinen elementti. Ryhmissä kohdataan kanssaihmisiä valveilla ja nykyhetkessä, unen aikana työstetään sekä valveilla koettua että samaan teemaan liittyviä aiempia kokemuksia oman elämän varrelta.

Tapani hyödyntää unikuvia ryhmissä on saanut vaikutteita erilaisista viitekehyksistä ja menetelmistä. Katso: Poimintoja CV:stä.

Riitta Pöysä :: Psykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoanalyytikko (VET) :: 040-5854500
Web DesignPowered by Quick.Cart